Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej

Strona internetowa instytucji: http://ops.bip.klodzko.pl

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Nasza wspólna praca nasz wspólny sukces

Fundacja „Razem” uprzejmie informuje, że od 01.01.2017r rozpoczęła realizację projektu„Nasza wspólna praca – nasz wspólny sukces”nr projektu:RPDS.09.01.01-02-0008/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywna integracja. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2018. Wartość projektu 684 082,50 zł.

Przedmiotem projektu jest aktywizacja społeczna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych sprofilowanych jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia (III profil) oraz osób nieaktywnych wymagających aktywizacji społeczno – zawodowej (bierni zawodowo) korzystających z pomocy OPS, zamieszkujących Miasto i Gminę Kłodzko, które spełniają jedną z poniższych przesłanek:

a) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,

b)osoby uzależnione (alkoholizm, narkomania),                                

c)osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375),

d)osoby wykazujące trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

e)osoby lub rodziny, które doświadczają przemocy w rodzinie i kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej z tytułu tej przesłanki.

  • Uczestnicy projektu skorzystają z następujących form wsparcia w ramach usługi aktywnej integracji:
  • Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne oraz prawne,
  • Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
  • Treningi kompetencji oraz Treningi rozwijania umiejętności społecznych niezbędnych na rynku pracy,
  • Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji,
  • Uczestnictwo w stażach.

Rekrutacja w ramach projektu jest przewidziana w trzech edycjach: I ed. I-II 2017, II ed. IV-V 2017, III ed. VII-IX 2017.

Zapraszamy Państwa do współpracy w ramach realizowanego projektu oraz dystrybucji informacji o możliwości skorzystania z oferowanego przez naszą instytucję wsparcia wśród swoich podopiecznych. Poniżej podajemy informacje kontaktowe.

Adres biura projektu: Fundacja „RAZEM” ul. Wyspiańskiego 2d w Kłodzku, I piętro pokój 114, tel. 74 811 07 96

wersja do wydruku wersja do wydruku

Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Tabaczyński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Michał Fiedukiewicz
Autor ostatniej poprawki:   Paweł Tabaczyński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Tabaczyński
ilość wyświetleń:   1818
data wytworzenia informacji:  08.03.2017
data wprowadzenia do BIP:  08.03.2017 11:49
data weryfikacji:   09.03.2018 11:56
data ostatniej zmiany:   09.03.2018 11:56 Rejestr zmian