Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej

Strona internetowa instytucji: http://ops.bip.klodzko.pl

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

 

Korespondencja wpływająca do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku, jak i wychodząca na zewnątrz podlega rejestracji w kancelarii jednostki, a po dekretacji Dyrektora lub osoby upoważnionej zostaje przekazana do załatwienia poszczególnym pracownikom merytorycznym. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz postępowanie w tym zakresie z wszelką dokumentacją począwszy od wpływu lub powstania dokumentacji do momentu uznania jej za archiwalną, określa Instrukcja Kancelaryjna, Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt oraz Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego. W sprawach należących do właściwości działania Ośrodka Pomocy Społecznej można zwracać się drogą listową, pocztą elektroniczną, a także osobiście w godz. 7.00 – 15.00 w dni powszednie. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów określonych przepisami kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.). Sprawy załatwiane w formie pisemnej wychodzą na zewnątrz wyłącznie po podpisaniu przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej lub osobę upoważnioną.

 

W celu dostarczenia dokumentu elektronicznego za pomocą ePUAP należy zarejestrować się na elektronicznej platformie pod adresem epuap.gov.pl a po założeniu konta zalogować się, sporządzić pismo i po elektronicznym podpisaniu przesłać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku.

 

Pismo ogólne do podmiotu publicznego:

1.     W celu wysłania pisma, w ramach usługi centralnej, należy zalogować się na platformę ePUAP2, adres WWW: https://epuap.gov.pl/

2.     Następnie klikamy „Katalog spraw”, w dziale „Sprawy ogólne” klikamy „Pisma do urzędu” i wybieramy „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”

3.     Po naciśnięciu przycisku „Załatw sprawę” wybieramy instytucję, w tym wypadku Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku, rodzaj pisma, tytuł pisma, wypełniamy opis sprawy i dodajemy załączniki a całość zatwierdzamy przyciskiem „Dalej”

4.     Następnie wybieramy „Podpisz i wyślij”, autoryzujemy i podpisujemy dokument profilem zaufanym, po czym pismo zostaje wysłane

 

Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu oraz złożenie podpisu osoby wnoszącej pismo. Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje, zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny, jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP. Profil zaufany ePUAP może założyć każda pełnoletnia osoba na platformie epuap.gov.pl.
Po złożeniu elektronicznego wniosku w systemie ePUAP profil zaufany można potwierdzić w ciągu 14 dni w wybranych urzędach i instytucjach.

 

Adres naszej skrzynki: /opsklodzko/SkrytkaESP

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Tabaczyński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Tabaczyński
Autor ostatniej poprawki:   Paweł Tabaczyński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Tabaczyński
ilość wyświetleń:   511
data wytworzenia informacji:  30.03.2018
data wprowadzenia do BIP:  30.03.2018 14:14
data weryfikacji:   30.03.2018 14:45
data ostatniej zmiany:   30.03.2018 14:45 Rejestr zmian