Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej

Strona internetowa instytucji: http://ops.bip.klodzko.pl

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 

przyznawane są w oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.Dz.U. z 2018r., poz. 554).

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na okres zasiłkowy trwający

 

od 1 października 2017r. do 30 września 2018r.

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia przyznawane są począwszy od 1 sierpnia 2017r. w Ośrodku Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń pok. nr 5 i 6 w godz. od 7.00 do 15.00.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej (t.j. dziecku) posiadającemu tytuł wykonawczy zatwierdzony przez sąd (wyrok, ugoda, umowa zawarta przed mediatorem itp.) w sprawie alimentów zasądzonych od rodzica, jeżeli prowadzone przez komornika sądowego postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne.

 

W sytuacji dłużników przebywających poza granicami RP, jeżeli został złożony wniosek w Sądzie Okręgowym w Świdnicy o dochodzenie alimentów od rodzica dziecka przebywającego poza granicami RP, zaświadczenie komornika o bezskutecznej egzekucji zastępuje stosowne zaświadczenie z Sądu Okręgowego w Świdnicy.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują na dziecko w wieku:

 

- do ukończenia 18 roku życia,

 

- w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 25 roku życia na dziecko, które kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej,

 

- na dziecko legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bez względu na wiek.

 

Warunkiem przyznania świadczenie jest osiąganie dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie w wysokości nie przekraczającej kwoty 725 zł. z uwzględnieniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

 

Świadczenie ustala się w wysokości zasądzonych alimentów, jednak nie więcej niż 500 zł. mies. na dziecko.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują jeżeli dziecko:

 

- zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,

 

- zawarło związek małżeński.

 

Wniosek w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego w przypadku, kiedy dziecko nie ukończyło 18 roku życia składa przedstawiciel ustawowy (rodzic). Natomiast osoby uprawnione w wieku powyżej 18 roku życia wypełniają wniosek wskazując siebie jako wnioskodawcę.

 

Załącznikiem do wniosku jest zaświadczenie właściwego komornika sądowego potwierdzające bezskuteczność prowadzonego postępowania w sprawie alimentów na dziecko w okresie 2 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub właściwe zaświadczenie z Sądu Okręgowego w Świdnicy (dot. sytuacji, kiedy został złożony w sądzie wniosek o dochodzenie alimentów od dłużnika zamieszkującego poza granicami RP).

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego mają charakter zastępczy w stosunku do zasądzonych alimentów na dziecko i osoba pobierająca świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie może otrzymywać alimentów zarówno od komornika sądowego, jak też bezpośrednio do dłużnika alimentacyjnego.

 

W okresie wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wszelkie spłaty należności związane z alimentami przekazywane są na rzecz organu wypłacającego świadczenia z funduszu alimentacyjnego – do czasu zaspokojenia pełnej należności.

 

Pobranie przez osobę pobierającą świadczenia z funduszu alimentacyjnego alimentów niezgodnie z w/wym. kolejnością stanowi podstawę uruchomienia procedury uznania wypłaconych za ten okres świadczeń z funduszu za świadczenia nienależnie pobrane i dochodzenia ich zwrotu od osoby uprawnionej.

 

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Tabaczyński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Tabaczyński
Autor ostatniej poprawki:   Paweł Tabaczyński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Tabaczyński
ilość wyświetleń:   868
data wytworzenia informacji:  03.04.2018
data wprowadzenia do BIP:  03.04.2018 22:01
data weryfikacji:   03.04.2018 22:01
data ostatniej zmiany:   03.04.2018 22:01 Rejestr zmian