Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej

Strona internetowa instytucji: http://ops.bip.klodzko.pl

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych świadczenia rodzinne

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), przyjmuję do wiadomości,

iż:

1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą

w Kłodzku, ul. Stanisława Wyspiańskiego 2d, kod pocztowy 57-300, e-mail:opsklodzko@vp.pl, tel.

74 865 43 00.

2. Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Ośrodku Pomocy Społecznej z siedzibą w Kłodzku to:

iodopsklodzko@gmail.com

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

i wyłącznie w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka określonych przepisami prawa, w

szczególności ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U.2018, poz. 2220

z późn zm.)

4. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów archiwalnych.

5. Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,

żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, jak również prawo do ograniczenia ich

przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Wymóg podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie

skutkować będzie barkiem możliwości zrealizowania obowiązku prawnego ciążącego na

Administratorze.

8. Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Ośrodkiem

w realizacji jego zadań.

…………………………………………….

data i podpis klienta

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Marek Mikulicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
ilość wyświetleń:   176
data wytworzenia informacji:  27.06.2019
data wprowadzenia do BIP:  27.06.2019 12:15
data weryfikacji:   27.06.2019 12:42
data ostatniej zmiany:   27.06.2019 12:42 Rejestr zmian