Biuletyn Informacji Publicznej:

 

KOMUNIKATY

Rehabilitacja Domowa

Autor:Tomasz Karwat (2018.08.31 11:55)

Dobry Start - Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku informuje, że od 1 lipca 2018r. można składać drogą elektroniczną wnioski w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia „Dobry start” (300 zł. na dziecko) 

oraz  

świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2018/2019.

 

Natomiast począwszy od 1 sierpnia 2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczyna przyjmowanie wniosków drogą tradycyjną (w formie papierowej) w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia „Dobry start” oraz świadczenia wychowawczego (program Rodzina 500+), świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy tj. 2018/2019.

Świadczenie „Dobry start” ma charakter jednorazowy i wynosi 300 zł. na dziecko do ukończenia 20 roku życia (lub 24 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego) kontynuujące naukę w szkole w roku szkolnym 2018/2019.

Nowy okres zasiłkowy dotyczący świadczenia wychowawczego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozpoczyna się 1 października 2018r. i kończy 30 września 2019r. natomiast dotyczący świadczeń rodzinnych rozpoczyna się 1 listopada 2018r. i kończy 31 października 2019r.

Druki wniosków (począwszy od sierpnia br.) można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej – Kłodzko, ul.Wyspiańskiego 2d, pok. nr 5, 6  gdzie również będą przyjmowane wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami  

w godz. od. 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

 

Terminy realizacji wniosków:

 Lp. Rodzaj świadczenia  Miesiąc złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów  Termin rozpatrzenia wniosku i realizacji świadczenia 
1.  Jednorazowe świadczenie
„Dobry Start” 
 lipiec 2018r.
(drogą elektroniczną)
sierpień 2018
 do 30 września 2018r.
 wrzesień 2018r.  do 30 listopada 2018r.
 października 2018r.  do 31 grudnia 2018r.
 listopad 2018r.  do 31 stycznia 2019r.
 grudzień 2018r.  wniosek pozostaje bez rozpatrzenia
2.  Świadczenia wychowawcze
(program Rodzina 500+)

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 lipiec 2018r.
(drogą elektroniczną)
sierpień  2018r.
 do 31 października 2018r.
 wrzesień 2018r.  do 30 listopada 2018r.
 października 2018r.  do 31 grudnia 2018r.
 listopad 2018r.  do 31 stycznia 2019r.
 grudzień 2018r.  do 28 lutego 2019r.
3.  Świadczenia rodzinne  lipiec 2018r.
(drogą elektroniczną)
sierpień 2018r.
 do 30 listopada 2018r.
 wrzesień – październik 2018r.  do 31 grudnia 2018r.
 listopad – grudzień 2018r.  do 28 lutego 2019r.

 

Rokiem bazowym stanowiącym podstawę ustalania uprawnień do świadczeń wychowawczych (na pierwsze dziecko w rodzinie), świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego jest rok 2017 z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu.  

W przypadku utraty i uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu (np. świadectwo pracy, umowy zlecenia, decyzje ZUS) oraz wysokość utraconego i uzyskanego dochodu (np. PIT-11, PIT-40A, zaświadczenie pracodawcy).

W przypadku osób samotnie wychowujących dziecko w celu ustalenia uprawnień do świadczenia wychowawczego (program Rodzina 500+), jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i świadczeń rodzinnych niezbędne jest przedstawienie wyroku lub ugody zawartej przed sądem zobowiązującej drugiego rodzica dziecka do płacenia alimentów na dziecko, chyba, że:

- drugi rodzic dziecka nie żyje,

- ojciec dziecka jest nieznany,

- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica zostało oddalone,

- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego rodzica do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

- dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Szczegółowe informacje n/t warunków ustalania uprawnień do świadczeń, wniosków i niezbędnych dokumentów można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przy ul.Wyspiańskiego 2d lub telefonicznie:

 

(74) 865 43 00, 867 37 56, 867 72 17  w godzinach pracy Ośrodka.Autor:Tomasz Karwat (2018.06.22 13:23)

Dane adresowe - strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Powiększ tekst Pomniejsz tekst


Adres redakcji BIP:
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Solecki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Solecki
Autor ostatniej poprawki:   Tomasz Karwat
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Solecki
ilość wyświetleń:   65392
data wytworzenia informacji:  25.10.2015
data wprowadzenia do BIP:  25.10.2015 14:56
data weryfikacji:   25.10.2015 14:56
data ostatniej zmiany:   16.10.2018 09:33 Rejestr zmian

[ wersja do wydruku ]

 

pobrano ze strony:

drukuj - zamknij