Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja graficzna strony Wersja graficzna stronymapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej

Strona internetowa instytucji: http://ops.bip.klodzko.pl

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

KOMUNIKATY

Nie bądź obojętny

Autor:Tomasz Karwat (2018.11.15 13:24)

Zdrowe odżywianie warunkiem prawidłowego rozwoju

Gmina Miejska Kłodzko - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku w okresie od 01.10.2018 r. do 30.11.2018 r. realizuje zadanie „Zdrowe odżywanie warunkiem prawidłowego rozwoju” dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020.

W dniu 20 listopada 2018 r. w sali 206 o godz. 11:00 odbędzie się prelekcja pt. „ZDROWE ODŻYWANIE WARUNKIEM PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU”

LOGO PROGRAM ROMSKI

Autor:Tomasz Karwat (2018.11.09 07:10)

Informacja

Począwszy od 2 listopada 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku przyjmuje wnioski w sprawie ustalenia uprawnień do:

 

  • Świadczeń Rodzinnych,
  • Świadczeń Funduszu Alimentacyjnego,
  • Świadczeń Wychowawczych,
  • Jednorazowych Świadczeń „Dobry Start”

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

Autor:Tomasz Karwat (2018.10.29 07:29)

Dobry Start - Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku informuje, że od 1 lipca 2018r. można składać drogą elektroniczną wnioski w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia „Dobry start” (300 zł. na dziecko) 

oraz  

świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2018/2019.

 

Natomiast począwszy od 1 sierpnia 2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczyna przyjmowanie wniosków drogą tradycyjną (w formie papierowej) w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia „Dobry start” oraz świadczenia wychowawczego (program Rodzina 500+), świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy tj. 2018/2019.

Świadczenie „Dobry start” ma charakter jednorazowy i wynosi 300 zł. na dziecko do ukończenia 20 roku życia (lub 24 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego) kontynuujące naukę w szkole w roku szkolnym 2018/2019.

Nowy okres zasiłkowy dotyczący świadczenia wychowawczego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozpoczyna się 1 października 2018r. i kończy 30 września 2019r. natomiast dotyczący świadczeń rodzinnych rozpoczyna się 1 listopada 2018r. i kończy 31 października 2019r.

Druki wniosków (począwszy od sierpnia br.) można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej – Kłodzko, ul.Wyspiańskiego 2d, pok. nr 5, 6  gdzie również będą przyjmowane wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami  

w godz. od. 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

 

Terminy realizacji wniosków:

 Lp. Rodzaj świadczenia  Miesiąc złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów  Termin rozpatrzenia wniosku i realizacji świadczenia 
1.  Jednorazowe świadczenie
„Dobry Start” 
 lipiec 2018r.
(drogą elektroniczną)
sierpień 2018
 do 30 września 2018r.
 wrzesień 2018r.  do 30 listopada 2018r.
 października 2018r.  do 31 grudnia 2018r.
 listopad 2018r.  do 31 stycznia 2019r.
 grudzień 2018r.  wniosek pozostaje bez rozpatrzenia
2.  Świadczenia wychowawcze
(program Rodzina 500+)

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 lipiec 2018r.
(drogą elektroniczną)
sierpień  2018r.
 do 31 października 2018r.
 wrzesień 2018r.  do 30 listopada 2018r.
 października 2018r.  do 31 grudnia 2018r.
 listopad 2018r.  do 31 stycznia 2019r.
 grudzień 2018r.  do 28 lutego 2019r.
3.  Świadczenia rodzinne  lipiec 2018r.
(drogą elektroniczną)
sierpień 2018r.
 do 30 listopada 2018r.
 wrzesień – październik 2018r.  do 31 grudnia 2018r.
 listopad – grudzień 2018r.  do 28 lutego 2019r.

 

Rokiem bazowym stanowiącym podstawę ustalania uprawnień do świadczeń wychowawczych (na pierwsze dziecko w rodzinie), świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego jest rok 2017 z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu.  

W przypadku utraty i uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu (np. świadectwo pracy, umowy zlecenia, decyzje ZUS) oraz wysokość utraconego i uzyskanego dochodu (np. PIT-11, PIT-40A, zaświadczenie pracodawcy).

W przypadku osób samotnie wychowujących dziecko w celu ustalenia uprawnień do świadczenia wychowawczego (program Rodzina 500+), jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i świadczeń rodzinnych niezbędne jest przedstawienie wyroku lub ugody zawartej przed sądem zobowiązującej drugiego rodzica dziecka do płacenia alimentów na dziecko, chyba, że:

- drugi rodzic dziecka nie żyje,

- ojciec dziecka jest nieznany,

- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica zostało oddalone,

- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego rodzica do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

- dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Szczegółowe informacje n/t warunków ustalania uprawnień do świadczeń, wniosków i niezbędnych dokumentów można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przy ul.Wyspiańskiego 2d lub telefonicznie:

 

(74) 865 43 00, 867 37 56, 867 72 17  w godzinach pracy Ośrodka.Autor:Tomasz Karwat (2018.06.22 13:23)

Dane adresowe - strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Powiększ tekst Pomniejsz tekst
Ośrodek Pomocy Społecznej

 

ul. Wyspiańskiego 2D

 

57-300 Kłodzko

 

 

tel/fax: 74 865 43 00

e-mail: opsklodzko@vp.pl

 


Pracujemy

od poniedziałku do piątku:

od 7:00 do 15:00

 

przyjmowanie klientów pomocy społecznej od poniedziałku do piątku:

od 7:00 do 10:00,

 

przyjmowanie klientów w sprawie świadczeń rodzinnych i 500+ od poniedziałku do piątku:

od 7:00 do 15:00

 

Kasa OPS czynna: od 10:00 do 13:30.

 

 

Środa jest dniem wolnym od przyjmowanie petentów, Pracownicy koncentrują się na przygotowaniu i prowadzeniu dokumentacji

 

Wypłata świadczeń odbywa się w kasie Ośrodka zgodnie z harmonogramem poniżej oraz wywieszonym na tablicy ogłoszeń 


  Informacje o wypłatach:


WYPŁATA  ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH  500+

W  KASIE  TUTEJSZEGO  OŚRODKA

DLA OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSKI DO 31 WRZEŚNIA 2018 r.
OTRZYMAŁY I ODEBRAŁY DECYZJĘ PRZYZNAJĄCĄ ŚWIADCZENIA


H   -    Ż      8   LISTOPADA 2018 r. (czwartek)

A   -    G      16   LISTOPADA 2018 r. (piątek)


WYPŁATA  ŚWIADCZENIA „DOBRY START”

W KASIE  TUTEJSZEGO  OŚRODKA


Do 30 PAŹDZIERNIKA 2018 r. (wtorek) do godziny 13.30 


 WYPŁATA  ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, OPIEKUŃCZYCH, ZASIŁKU DLA OPIEKUNA, ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

 W  KASIE  TUTEJSZEGO  OŚRODKA

 DLA OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSKI W SIERPNIU
OTRZYMAŁY I ODEBRAŁY DECYZJĘ PRZYZNAJĄCĄ ŚWIADCZENIA

 

15  LISTOPADA 2018 r. (czwartek) 


ZASIŁKI W RAMACH PROGRAMU

"POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"

 W  KASIE  TUTEJSZEGO  OŚRODKA

 ZA   PAŹDZIERNIK 2018 r.


A - Ż       7   LISTOPADA 2018 r.  (środa)

A - Ż      14   LISTOPADA 2018 r.  (środa)


  WYPŁATY ZASIŁKÓW STAŁYCH

W  KASIE  TUTEJSZEGO  OŚRODKA

ZA   PAŹDZIERNIK 2018 r.


22 PAŹDZIERNIK 2018 r.  (poniedziałek)

DOPŁATY I NOWE STAŁE
29 PAŹDZIERNIK 2018 r. (poniedziałek)


WYPŁATY ZASIŁKÓW CELOWYCH
NA OPAŁ

W  KASIE  TUTEJSZEGO  OŚRODKA


I TURA - 25 PAŹDZIERNIKA 2018 r.  (czwartek)

II TURA - 9 LISTOPAD 2018 r. (piątek)

III TURA - 14 LISTOPAD 2018 r. (środa)


  WYPŁATY ZASIŁKÓW OKRESOWYCH

W  KASIE  TUTEJSZEGO  OŚRODKA

ZA PAŹDZIERNIK 2018 r.

7 LISTOPAD 2018 r.  (środa)

A - Ż    -   14 LISTOPAD 2018 r.  (środa)Adres redakcji BIP:

ul. Wyspiańskiego 2D
57-300 Kłodzko
tel/fax: (74) 865 - 43 - 00

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Solecki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Solecki
Autor ostatniej poprawki:   Tomasz Karwat
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Solecki
ilość wyświetleń:   70462
data wytworzenia informacji:  25.10.2015
data wprowadzenia do BIP:  25.10.2015 14:56
data weryfikacji:   25.10.2015 14:56
data ostatniej zmiany:   14.11.2018 10:25 Rejestr zmian

[ wersja do wydruku ]