Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Ośrodek Pomocy Społecznej

http://ops.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://ops.bip.klodzko.pl
Struktura własnościowa i majątek Struktura własnościowa i majątek

Kategoria menu:Struktura własnościowa i majątek

Struktura własnościowa i majątek

Treść informacji

 

Struktura własnościowa i  majątek

  1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku  jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Kłodzko wykonujący zadnia pomocy społecznej i  nie posiada osobowości prawnej.
  2. Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Kłodzko.
  3. Nieruchomość jest oddana w trwały zarząd w celu prowadzenia przez Ośrodek Pomocy Społecznej działalności statutowej.
  4. Mienie Ośrodka Pomocy Społecznej  stanowi własność Gminy Miejskiej Kłodzko.

Ośrodek Pomocy Społecznej  prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

Majątek trwały Ośrodka Pomocy Społecznej

- budynki, lokale i obiekty                                                          - 600007,31 zł.

- urządzenia techniczne i maszyny                                             - 21228,45 zł.

- grunty                                                                                        - 76831,37 zł. 

Informacja powiązana z wydziałem:   Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Tabaczyński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Tabaczyński
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  30.03.2018
Data wprowadzenia do BIP:  30.03.2018 14:46
Data weryfikacji:   31.08.2021 13:35
Data ostatniej zmiany:   31.08.2021 13:35 Rejestr zmian