Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Ośrodek Pomocy Społecznej

http://ops.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://ops.bip.klodzko.pl
ostatnie 20 informacji

Kategoria menu:


Spis informacji publicznych
Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie Noclegowni dla osób bezdomnych z terenu miasta Kłodzka, skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społcznej w Kłodzku w roku 2023".
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jarosław Jarosz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  30.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  30.12.2022 10:27
Data weryfikacji:   30.12.2022 10:39
Data ostatniej zmiany:   30.12.2022 11:48 Rejestr zmian
Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Świadczenie usług opiekuńczych w roku 2023 na rzecz mieszkańców miasta Kłodzka uprawnionych na podstawie ustawy o pomocy Społecznej".
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jarosław Jarosz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  30.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  30.12.2022 10:16
Data weryfikacji:   30.12.2022 10:16
Data ostatniej zmiany:   30.12.2022 11:50 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 266.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.12.2022
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jarosław Jarosz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  23.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  23.12.2022 12:41
Data weryfikacji:   23.12.2022 12:43
Data ostatniej zmiany:   23.12.2022 12:49 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 265.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.12.2022
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jarosław Jarosz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  23.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  23.12.2022 11:27
Data weryfikacji:   23.12.2022 11:35
Data ostatniej zmiany:   23.12.2022 12:33 Rejestr zmian
Burmistrz miasta Kłodzka ogłasza otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Świadczenie usług opiekuńczych w roku 2023 na rzecz mieszkańców miasta Kłodzka uprawnionych na podstawie ustawy o pomocy społecznej".
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jarosław Jarosz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  06.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  06.12.2022 14:04
Data weryfikacji:   06.12.2022 14:06
Data ostatniej zmiany:   06.12.2022 14:17 Rejestr zmian
Burmistrz miasta Kłodzka ogłasza otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie Noclegowni dla osób bezdomnych z terenu miasta Kłodzka, skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku w roku 2023".
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jarosław Jarosz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  06.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  06.12.2022 13:49
Data weryfikacji:   06.12.2022 13:52
Data ostatniej zmiany:   06.12.2022 14:16 Rejestr zmian
Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marek Mikulicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  05.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  05.12.2022 08:55
Data weryfikacji:   05.12.2022 08:56
Data ostatniej zmiany:   05.12.2022 08:56 Rejestr zmian
Mieszkania chronione
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jarosław Jarosz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  24.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  24.11.2022 10:34
Data weryfikacji:   25.11.2022 10:57
Data ostatniej zmiany:   29.11.2022 12:23 Rejestr zmian
Druk wniosku na zakup węgla
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marek Mikulicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  17.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  17.11.2022 09:37
Data weryfikacji:   17.11.2022 09:37
Data ostatniej zmiany:   17.11.2022 09:38 Rejestr zmian
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Inspektor ds. świadczeń
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Alicja Jarosz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  16.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  16.11.2022 14:22
Data weryfikacji:   16.11.2022 14:22
Data ostatniej zmiany:   30.11.2022 11:38 Rejestr zmian
Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na stanowisko pracy - Asystent Rodziny
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Alicja Jarosz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  15.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  15.11.2022 14:46
Data weryfikacji:   15.11.2022 14:50
Data ostatniej zmiany:   15.11.2022 14:50 Rejestr zmian
Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jarosław Jarosz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  31.10.2022
Data wprowadzenia do BIP:  31.10.2022 10:43
Data weryfikacji:   31.10.2022 10:44
Data ostatniej zmiany:   31.10.2022 11:32 Rejestr zmian
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Alicja Jarosz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  28.10.2022
Data wprowadzenia do BIP:  28.10.2022 14:20
Data weryfikacji:   28.10.2022 14:22
Data ostatniej zmiany:   28.10.2022 15:05 Rejestr zmian
WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marek Mikulicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  22.09.2022
Data wprowadzenia do BIP:  22.09.2022 14:28
Data weryfikacji:   22.09.2022 14:30
Data ostatniej zmiany:   17.11.2022 09:37 Rejestr zmian
Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na stanowisko pracy - Pracownik Socjalny
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Alicja Jarosz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  20.09.2022
Data wprowadzenia do BIP:  20.09.2022 08:22
Data weryfikacji:   20.09.2022 08:58
Data ostatniej zmiany:   10.10.2022 12:34 Rejestr zmian
Dodatek węglowy
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marek Mikulicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  17.08.2022
Data wprowadzenia do BIP:  17.08.2022 15:36
Data weryfikacji:   17.08.2022 15:38
Data ostatniej zmiany:   17.08.2022 15:38 Rejestr zmian
Fundusz alimentacyjny 2022-2023
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marek Mikulicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  01.08.2022
Data wprowadzenia do BIP:  01.08.2022 09:15
Data weryfikacji:   01.08.2022 09:16
Data ostatniej zmiany:   01.08.2022 09:16 Rejestr zmian
Zasiłek rodzinny 2022-2023
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marek Mikulicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  01.08.2022
Data wprowadzenia do BIP:  01.08.2022 09:12
Data weryfikacji:   01.08.2022 09:13
Data ostatniej zmiany:   01.08.2022 09:13 Rejestr zmian
Informacje kontaktowe
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Tabaczyński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Tabaczyński
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  09.03.2018
Data wprowadzenia do BIP:  09.03.2018 11:24
Data weryfikacji:   11.07.2022 08:12
Data ostatniej zmiany:   11.07.2022 08:12 Rejestr zmian
Lista telefonów do pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Tabaczyński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Tabaczyński
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  09.03.2018
Data wprowadzenia do BIP:  09.03.2018 10:29
Data weryfikacji:   09.06.2022 08:38
Data ostatniej zmiany:   16.01.2023 12:22 Rejestr zmian