Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Ośrodek Pomocy Społecznej

http://ops.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://ops.bip.klodzko.pl
ostatnie 20 informacji

Kategoria menu:


|20|
Spis informacji publicznych (20)
Sprawozdania finansowe za 2022 rok
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Krystyna Dorosz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  31.03.2023
Data wprowadzenia do BIP:  31.03.2023 09:21
Data weryfikacji:   31.03.2023 09:24
Data ostatniej zmiany:   31.03.2023 09:24 Rejestr zmian
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Alicja Jarosz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  14.03.2023
Data wprowadzenia do BIP:  14.03.2023 09:31
Data weryfikacji:   14.03.2023 09:32
Data ostatniej zmiany:   14.03.2023 09:32 Rejestr zmian
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Działu Świadczeń
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Alicja Jarosz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  01.03.2023
Data wprowadzenia do BIP:  01.03.2023 14:30
Data weryfikacji:   01.03.2023 14:31
Data ostatniej zmiany:   16.03.2023 13:42 Rejestr zmian
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Alicja Jarosz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  01.03.2023
Data wprowadzenia do BIP:  01.03.2023 13:52
Data weryfikacji:   01.03.2023 14:05
Data ostatniej zmiany:   16.03.2023 13:36 Rejestr zmian
Instrukcja wypełnienia wniosku na dodatek gazowy
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marek Mikulicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  08.02.2023
Data wprowadzenia do BIP:  08.02.2023 10:55
Data weryfikacji:   08.02.2023 10:56
Data ostatniej zmiany:   08.02.2023 10:56 Rejestr zmian
Wniosek o wypłatę dodatku gazowego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marek Mikulicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  08.02.2023
Data wprowadzenia do BIP:  08.02.2023 10:53
Data weryfikacji:   08.02.2023 10:56
Data ostatniej zmiany:   08.02.2023 10:56 Rejestr zmian
Zaświadczenie o dochodach z pracy do dodatku mieszkaniowego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Kret
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  02.02.2023
Data wprowadzenia do BIP:  02.02.2023 08:56
Data weryfikacji:   02.02.2023 08:57
Data ostatniej zmiany:   02.02.2023 08:57 Rejestr zmian
Oświadczenie o dochodach z działalności na zasadach ogólnych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Kret
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  02.02.2023
Data wprowadzenia do BIP:  02.02.2023 08:55
Data weryfikacji:   02.02.2023 08:56
Data ostatniej zmiany:   02.02.2023 08:56 Rejestr zmian
Oświadczenie dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą RYCZAŁT
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Kret
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  02.02.2023
Data wprowadzenia do BIP:  02.02.2023 08:54
Data weryfikacji:   02.02.2023 08:54
Data ostatniej zmiany:   02.02.2023 08:54 Rejestr zmian
Oświadczenie dla lokali nie wchodzący do zasobu gminnego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Kret
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  02.02.2023
Data wprowadzenia do BIP:  02.02.2023 08:51
Data weryfikacji:   02.02.2023 08:52
Data ostatniej zmiany:   02.02.2023 08:52 Rejestr zmian
Dodatek Mieszkaniowy - Wniosek
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Kret
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  02.02.2023
Data wprowadzenia do BIP:  02.02.2023 08:47
Data weryfikacji:   02.02.2023 08:49
Data ostatniej zmiany:   02.02.2023 08:49 Rejestr zmian
Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie Noclegowni dla osób bezdomnych z terenu miasta Kłodzka, skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społcznej w Kłodzku w roku 2023".
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jarosław Jarosz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  30.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  30.12.2022 10:27
Data weryfikacji:   30.12.2022 10:39
Data ostatniej zmiany:   30.12.2022 11:48 Rejestr zmian
Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Świadczenie usług opiekuńczych w roku 2023 na rzecz mieszkańców miasta Kłodzka uprawnionych na podstawie ustawy o pomocy Społecznej".
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jarosław Jarosz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  30.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  30.12.2022 10:16
Data weryfikacji:   30.12.2022 10:16
Data ostatniej zmiany:   30.12.2022 11:50 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 266.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.12.2022
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jarosław Jarosz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  23.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  23.12.2022 12:41
Data weryfikacji:   23.12.2022 12:43
Data ostatniej zmiany:   23.12.2022 12:49 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 265.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.12.2022
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jarosław Jarosz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  23.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  23.12.2022 11:27
Data weryfikacji:   23.12.2022 11:35
Data ostatniej zmiany:   23.12.2022 12:33 Rejestr zmian
Burmistrz miasta Kłodzka ogłasza otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Świadczenie usług opiekuńczych w roku 2023 na rzecz mieszkańców miasta Kłodzka uprawnionych na podstawie ustawy o pomocy społecznej".
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jarosław Jarosz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  06.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  06.12.2022 14:04
Data weryfikacji:   06.12.2022 14:06
Data ostatniej zmiany:   06.12.2022 14:17 Rejestr zmian
Burmistrz miasta Kłodzka ogłasza otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie Noclegowni dla osób bezdomnych z terenu miasta Kłodzka, skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku w roku 2023".
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jarosław Jarosz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  06.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  06.12.2022 13:49
Data weryfikacji:   06.12.2022 13:52
Data ostatniej zmiany:   06.12.2022 14:16 Rejestr zmian
Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marek Mikulicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  05.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  05.12.2022 08:55
Data weryfikacji:   05.12.2022 08:56
Data ostatniej zmiany:   05.12.2022 08:56 Rejestr zmian
Mieszkania chronione
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jarosław Jarosz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  24.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  24.11.2022 10:34
Data weryfikacji:   25.11.2022 10:57
Data ostatniej zmiany:   29.11.2022 12:23 Rejestr zmian
Druk wniosku na zakup węgla
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marek Mikulicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  17.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  17.11.2022 09:37
Data weryfikacji:   17.11.2022 09:37
Data ostatniej zmiany:   17.11.2022 09:38 Rejestr zmian