Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Ośrodek Pomocy Społecznej

http://ops.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://ops.bip.klodzko.pl
Lista redaktorów BIP

Kategoria menu:Lista redaktorów BIP

  • Beata Dutka

    Sekretarka

  • Marek Mikulicz

    Informatyk

  • Paweł Solecki