Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Ośrodek Pomocy Społecznej

http://ops.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://ops.bip.klodzko.pl
Świadczenia Rodzinne Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2023/2024

Kategoria menu:Świadczenia Rodzinne

Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2023/2024

Treść informacji

OGŁOSZENIE
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku informuje, że od 1 sierpnia 2023 r. przyjmuje wnioski w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024.
Drogą elektroniczną wnioski można składać od 1 lipca 2023 r.
Nowy okres zasiłkowy dotyczący świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozpoczyna się 1 października 2023 r. i kończy się 30 września 2024 r. natomiast dotyczący świadczeń rodzinnych rozpoczyna się 1 listopada 2023 r. i kończy się 31 października 2024 r.
Druki wniosków można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2d, pokój nr 6, gdzie również będą przyjmowane wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.
Terminy realizacji wniosków:

Rodzaj świadczenia

Miesiąc złożenia wraz
z kompletem dokumentów

Termin rozpatrzenia
i realizacji świadczenia

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

sierpień 2023 r.

do 31 października 2023 r.

wrzesień 2023 r.

do 30 listopada 2023 r.

październik 2023 r.

do 31 grudnia 2023 r.

listopad 2023 r.

do 31 stycznia 2024 r.

grudzień 2023 r. - styczeń 2024 r.

do 29 lutego 2024 r.

Świadczenia rodzinne

sierpień 2023 r.

do 30 listopada 2023 r.

wrzesień – październik 2023 r.

do 31 grudnia 2023 r.

listopad – grudzień 2023 r.

do 29 lutego 2024 r.

Rokiem bazowym stanowiącym podstawę ustalenia uprawnień do świadczeń jest rok 2022 z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu.

W przypadku utraty i uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu (np. świadectwo pracy, umowa zlecenie, decyzje ZUS) oraz wysokość utraconego i uzyskanego dochodu (np. PIT-11, PIT-40A, zaświadczenie pracodawcy). W przypadku osób samotnie wychowujących dziecko w celu ustalenia uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i świadczeń rodzinnych niezbędne jest przedstawienie wyroku lub ugody zawartej przed sądem lub zatwierdzonej przez sąd zobowiązującej drugiego rodzica dziecka do płacenia alimentów na dziecko, chyba że:

-  drugi rodzic nie żyje,

-  ojciec dziecka jest nieznany,

-  powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica zostało oddalone,- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego rodzica do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka, - dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków ustalenia uprawnień do świadczeń, wniosków i niezbędnych dokumentów można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2d, telefonicznie: 74 865 43 00, 74 867 37 56, 74 867 72 17 w godzinach pracy Ośrodka lub na stronie internetowej http://www.ops.bip.klodzko.pl


Pobierz wniosek w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych.


Pobierz wniosek w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Informacja powiązana z wydziałem:   Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Monika Ślak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  21.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  21.07.2023 09:03
Data weryfikacji:   21.07.2023 09:03
Data ostatniej zmiany:   21.07.2023 09:56 Rejestr zmian