Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Ośrodek Pomocy Społecznej

http://ops.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://ops.bip.klodzko.pl

Kategoria menu:Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie


|10|
Spis informacji publicznych (10)
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2025
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jarosław Jarosz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  24.05.2022
Data wprowadzenia do BIP:  24.05.2022 13:35
Data weryfikacji:   24.05.2022 13:38
Data ostatniej zmiany:   24.05.2022 13:38 Rejestr zmian
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Alicja Jarosz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  16.03.2022
Data wprowadzenia do BIP:  16.03.2022 12:00
Data weryfikacji:   16.03.2022 12:04
Data ostatniej zmiany:   16.03.2022 12:04 Rejestr zmian
Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jarosław Jarosz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  23.10.2020
Data wprowadzenia do BIP:  23.10.2020 12:34
Data weryfikacji:   23.10.2020 12:36
Data ostatniej zmiany:   23.10.2020 12:36 Rejestr zmian
Linia Pomocy Pokrzywdzonym
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jarosław Jarosz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  27.04.2020
Data wprowadzenia do BIP:  27.04.2020 14:59
Data weryfikacji:   27.04.2020 15:00
Data ostatniej zmiany:   27.04.2020 15:00 Rejestr zmian
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim stan na dzień 25 czerwca 2019 r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marek Mikulicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  16.07.2019
Data wprowadzenia do BIP:  16.07.2019 14:39
Data weryfikacji:   16.07.2019 14:39
Data ostatniej zmiany:   16.07.2019 14:39 Rejestr zmian
BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marek Mikulicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  16.07.2019
Data wprowadzenia do BIP:  16.07.2019 14:37
Data weryfikacji:   16.07.2019 14:37
Data ostatniej zmiany:   16.07.2019 14:37 Rejestr zmian
Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w 2019 r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marek Mikulicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  16.07.2019
Data wprowadzenia do BIP:  16.07.2019 14:35
Data weryfikacji:   16.07.2019 14:36
Data ostatniej zmiany:   16.07.2019 14:36 Rejestr zmian
Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2019 r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marek Mikulicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  16.07.2019
Data wprowadzenia do BIP:  16.07.2019 14:34
Data weryfikacji:   16.07.2019 14:35
Data ostatniej zmiany:   16.07.2019 14:35 Rejestr zmian
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2019 r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marek Mikulicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  16.07.2019
Data wprowadzenia do BIP:  16.07.2019 14:30
Data weryfikacji:   16.07.2019 14:31
Data ostatniej zmiany:   16.07.2019 14:41 Rejestr zmian
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, program, karta informacyjna, karta praw
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Tabaczyński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Tabaczyński
Autor ostatniej poprawki:   Paweł Tabaczyński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Tabaczyński
Data wytworzenia informacji:  21.03.2018
Data wprowadzenia do BIP:  21.03.2018 09:00
Data weryfikacji:   21.03.2018 09:07
Data ostatniej zmiany:   21.03.2018 09:07 Rejestr zmian