Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Ośrodek Pomocy Społecznej

http://ops.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://ops.bip.klodzko.pl

Kategoria menu:Wspieranie rodziny


|3|
Spis informacji publicznych (3)
OGŁOSZENIE O NABORZE - RODZINY WSPIERAJĄCE
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marek Mikulicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  19.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  19.03.2021 14:25
Data weryfikacji:   19.03.2021 14:38
Data ostatniej zmiany:   19.03.2021 14:38 Rejestr zmian
Zadania Gminy w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Tabaczyński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Tabaczyński
Autor ostatniej poprawki:   Paweł Tabaczyński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Tabaczyński
Data wytworzenia informacji:  30.03.2018
Data wprowadzenia do BIP:  30.03.2018 08:21
Data weryfikacji:   30.03.2018 08:45
Data ostatniej zmiany:   30.03.2018 08:45 Rejestr zmian
Gminny program wspierania rodziny na lata 2018-2020
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Tabaczyński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Tabaczyński
Autor ostatniej poprawki:   Paweł Tabaczyński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Tabaczyński
Data wytworzenia informacji:  21.03.2018
Data wprowadzenia do BIP:  21.03.2018 11:12
Data weryfikacji:   21.03.2018 11:12
Data ostatniej zmiany:   21.03.2018 11:14 Rejestr zmian