Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Ośrodek Pomocy Społecznej

http://ops.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://ops.bip.klodzko.pl

Kategoria menu:Otwarte konkursy ofert


|5|
Spis informacji publicznych (5)
ZARZĄDZENIE NR 327.0050.2023 BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA z dnia 13.12.2023
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Monika Ślak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  13.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  13.12.2023 14:11
Data weryfikacji:   13.12.2023 14:11
Data ostatniej zmiany:   13.12.2023 14:25 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 322.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 6.12.2023
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Monika Ślak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  06.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  06.12.2023 14:27
Data weryfikacji:   06.12.2023 14:28
Data ostatniej zmiany:   06.12.2023 14:28 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 321.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 6.12.2023
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Monika Ślak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  06.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  06.12.2023 14:25
Data weryfikacji:   06.12.2023 14:26
Data ostatniej zmiany:   06.12.2023 14:26 Rejestr zmian
Burmistrz miasta Kłodzka ogłasza otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Świadczenie usług opiekuńczych w roku 2023 na rzecz mieszkańców miasta Kłodzka uprawnionych na podstawie ustawy o pomocy społecznej".
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jarosław Jarosz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  06.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  06.12.2022 14:04
Data weryfikacji:   06.12.2022 14:06
Data ostatniej zmiany:   06.12.2022 14:17 Rejestr zmian
Burmistrz miasta Kłodzka ogłasza otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie Noclegowni dla osób bezdomnych z terenu miasta Kłodzka, skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku w roku 2023".
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jarosław Jarosz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  06.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  06.12.2022 13:49
Data weryfikacji:   06.12.2022 13:52
Data ostatniej zmiany:   06.12.2022 14:16 Rejestr zmian