Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Ośrodek Pomocy Społecznej

http://ops.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://ops.bip.klodzko.pl

Kategoria menu:Otwarte konkursy ofert


|4|
Spis informacji publicznych (4)
Zarządzenie nr 266.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.12.2022
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jarosław Jarosz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  23.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  23.12.2022 12:41
Data weryfikacji:   23.12.2022 12:43
Data ostatniej zmiany:   23.12.2022 12:49 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 265.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.12.2022
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jarosław Jarosz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  23.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  23.12.2022 11:27
Data weryfikacji:   23.12.2022 11:35
Data ostatniej zmiany:   23.12.2022 12:33 Rejestr zmian
Burmistrz miasta Kłodzka ogłasza otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Świadczenie usług opiekuńczych w roku 2023 na rzecz mieszkańców miasta Kłodzka uprawnionych na podstawie ustawy o pomocy społecznej".
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jarosław Jarosz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  06.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  06.12.2022 14:04
Data weryfikacji:   06.12.2022 14:06
Data ostatniej zmiany:   06.12.2022 14:17 Rejestr zmian
Burmistrz miasta Kłodzka ogłasza otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie Noclegowni dla osób bezdomnych z terenu miasta Kłodzka, skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku w roku 2023".
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jarosław Jarosz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  06.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  06.12.2022 13:49
Data weryfikacji:   06.12.2022 13:52
Data ostatniej zmiany:   06.12.2022 14:16 Rejestr zmian